Saturday, April 30, 2016

Police Flashlight with Laser and Stun Gun

Friday, April 29, 2016

The lonely monkey


Tuesday, April 26, 2016

Marvin Gaye - Charlie Puth featuring Meghan Trainor

LSS ngayon sa song na ito :

Marvin Gaye by Charlie Puth featuring Meghan Trainor

BTW , in the lyrics " let's Marvin Gaye and get it on " means " let's have sex " , just so you know .

Tuesday, April 19, 2016

Cellphone repair

Nabagsak at nabasag ang LCD ng cellphone ko.

Repair is worth 2,000.00

Sabi nila ay bumili na lang ako ng bago sa gayunding halaga

Eh ito mukha na rin namang bago matapos ma-repair he he he.