TRAVELBOOK NOW!

Friday, December 30, 2011

Repost : 10 Habits Of Successful People

Sali pa ako ng isang repost dahil sabi ni Gillboard ay puwede naman kahit ilang repost para more entry at mas malaki ang chance manalo he he .

Heto ang link para sa nasabing contest :  Gillboard: Repost Pacontest

Kung ang unang repost entry ko ay very negative ang dating , eto namang isa ay genuinely positive .

Ito ay ang " 10 Habits Of Successful People "

Tamang tama nitong bagong taon para maging matagumpay tayong lahat for the coming year 2012 .

Read on :


Para sa akin ito ang Sampung Ugali Ng Mga Taong Matagumpay

1.) PRAYERFUL- Madasalin- para sa akin, mahalaga ang pagiging madasalin bilang pagkilala sa isang personang tinatawag na Diyos , upang ikaw ay magtagumpay. I believe that God is the essential powerful force behind all successful people. And by being constantly praying to Him will inevitably bring you to a successful level of life.

2.) THANKFUL- Mapagpasalamat-kung ikaw ay isang taong marunong magpasalamat sa anumang bagay na natatanggap mo, ikaw ay hindi nalalayo sa tagumpay. Kailangan ay marunong tayong magpasalamat gaano man kaliit o kalaki ang ating mga natatanggap buhat sa kaninuman. Kung ganito ang ating gagawin, marami pa tayong matatanggap na biyaya dahil marunong tayong mag-appreciate sa mga bagay na ating nakukuha at natatanggap. Remember: being grateful is a virtue.

3.) POSITIVE THINKER- ang isang bagay na buong pusong pinaniniwalaan ni Norman Vincent Peale. Ayon sa kanya, dapat sa lahat ng bagay ay laging positibo ang ating pananaw, gaano man ito kanegatibo minsan.Kadikit ng pagiging positibo ay ang hope o pag-asa at ito ang hindi dapat mawala sa tao. At kapag tayo ay may pag-asa , hindi malalayo ang tagumpay dahil sa ating matiyagang paghihintay.

4.)ALWAYS SMILING- laging nakangiti, ang paboritong motto ng halos lahat ng business establishment sa buong mundo. Ito'y dahil sa kanilang paniniwala na magiging malakas ang daloy ng tagumpay sa kanilang negosyo kung ang kanilang mga tauhan ay laging nakasalubong sa kanilang mga customers na may " ready smile". Ikanga, "bawal ang nakasimangot dito".

5.) CONTENTED- hindi kakuntentuhan, ang dahilan kung bakit hindi nagiging masaya ang ibang mga tao sa kanilang buhay. Kung magiging kuntento lang sana tayo sa anumang bagay na meron tayo at dumarating sa atin, disin sana ay mas masaya ang mundo. Maging kuntento sa mga bagay na nasa saiyo na: tandaan ang paghahangad ng sobra ay nakakasama.

6.) INDUSTRIOUS AND STEADFAST- sipag at tiyaga, sabi nga ng iba. Ang taong masipag at matiyaga ay hindi nalalayo sa tagumpay. Wala pang tao na hindi nagtagumpay kung siya ay masipag, gaano man siya kaliit,katulad ng mga langgam. Bagamat minsan hindi agad dumarating ang tagumpay, subalit kung sasamahan natin ng pagtitiyaga, pasasaan ba at isang araw ay makakamtan din natin ang nilaga.

7.) CREATIVE- malikhain, ito ang karaniwang katangian ng mga taong matatagumpay na artista. Kailangan ay hindi ka nauubusan ng mga bagong ideya kung paano mo mapapaganda pa ang isang ordinaryong bagay o sitwasyon. Maging mapagmasid sa ating kapaligiran at duon humugot ng mga inspirasyon para sa ating ginagawa.

8.) HELPFUL AND GIVING- matulungin at mapagbigay, mga katangiang angkin ng mga taong mananagumpay. Sabi nga, when you give, you shall receive. It is by giving that we receive. Maging matulungin lalo na sa mga taong nangangailangan nito. Laging i-share ang mga blessings na natatanggap.

9.) HEALTHY LIVING- umiwas sa mga bagay na nakakasama sa ating kalusugan. Hindi ka masasabing ganap na matagumpay kung ikaw ay maraming sakit. Tandaan: Health is wealth. Aanhin mo ang dami ng pera o kayamanan kung ikaw naman ay maigugupo ng isang karamdaman. Iwasan ang mga bisyo na sumisira sa ating katawan.

10.) FRIENDLY- palakaibigan, ang sabi nga, ang taong maraming kaibigan ay isang taong mayaman. Kung marami kang kaibigan, ibig sabihin ay marami ang nagkakagusto sa iyong ugali o asal. Ang taong nilalapitan ng mga kaibigan ay marami ding kaibigang malalapitan sa oras ng kagipitan.

So there you go. Develop this ten habits in your life ,and you're off to a more successful and rewarding life here on Earth!