Friday, August 19, 2011

" I lost my two i-phones " - Paris Hilton

Ang heredera at milyonaryang si Paris Hilton ay tumapak sa lupa ng mga timawa .

At kalalapag pa lamang ng mga porselanang paa ni Donya Paris sa lupain ng mga aliping namamahay at aliping sagigilid ay heto agad ang unang linya niya :

" I lost my two I- Phones . All of my pictures were there "

At sumalampak siya sa kama niya nang hinang hina at nanlalambot.

Naalala ko tuloy ang isang article na nagsasabing isang palatandaan na nasa Pilipinas ka na kapag :

" nawala ang cellphone mo "Yun na Paris , kaya ingat , paalala 'yan ni John Lloyd saiyo.

2 comments: