Thursday, June 30, 2011

Happy Feet

Bet ko rin ang nag 2nd place winner sa Pilipinas Got Talent Season 2 na Happy Feet.

They are the dynamic duo , brothers Ramonito and Laudito Mata from Bukidnon who tap dance their way to the top.

Bihira lamang ang gumagawa ng tap dancing dito sa Pilipinas. Kaya naman tunay na nakakabilib din itong magkapatid na ito na piniling mag-excel sa ganitong larangan ng sining.

Marahil ay nakuha nila ang kanilang name na Happy Feet mula sa  2006 animated film with the same name featuring a tap dancing penguin named Mumble.

Ang alam ko lang na mga well known tap dancers sa buong mundo ay ang mga tulad nina Fred Astaire , Gene Kelly at Gregory Hines na pawang mga namayapa na rin. Kaya ngayon ay halos wala nang masyadong leading exponent ng arteng ito na isang uri ng pagsayaw.

Ang nakakabilib ay walang formal training ang nasabing magkapatid sa tap dancing at ang tanging pag-aaral na kanilang ginawa ay through Youtube viewing but still ay nakakabilib pa rin ang execution nila ng steps and routines na nagdala sa kanila tungo sa tagumpay.

Watch their stunning performance on PGT Season 2 Grand Finals last June 25, 2011 here:

Wednesday, June 29, 2011

Congratulations Marcelito Pomoy ... you deserve it ...

Winerva ang bet kong si Marcelito Pomoy sa Season 2 Grand Finals ng Pilipinas Got Talent sa Araneta Coliseum last June 26 , 2011 .

Kabogera naman kasi ang arrive nitong si Marcelito na mala-diva ang angelic voice kahit na mhin na mhin siya
( nga ba ? )

And in fairness , maganda rin ang voice quality kahit na yung natural voice niya ang humahagod . Ang ganda ng rendition niya ng The Prayer ni Josh Groban na siyang winning piece niya sa nasabing contest. 

The pride of Cavite , Marcelito Pomoy !

Watch his winning performance here:

Tuesday, June 28, 2011

Bakla, bakit pumapatay ng kapwa?

And now the conclusion of  Kuya Rom's column . Ang morbid naman ng title huh Kuya Rom!! Nu ba yan:
 _________________________________________________________________________
Ang mga tanong ni Nancy:
Lumilipat ba ang masamang espiritu sa iba’t ibang katawan? Ito ba ang nagtutulak sa isang bakla upang pumatay ng kapwa?
Kung masamang espiritu ang pumapasok sa isang lalaki upang maging bakla, paano ito maaalis? May exorcism ba para rito? Ito ang huling bahagi ng sagot sa mga tanong niya.
Dear Nancy,
Masasamang espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa isang tao, bakla man o hindi, upang gumawa ng karumal-dumal na gawain. Sila ay maaaring lumipat o manahan kung saan nila gusto, tao man ito o hayop.
Tunghayan natin ang karanasan ng Panginoong Jesus na nasusulat sa Mark 5:1-13 ng Tagalog Bible:
“Dumating sila sa kabilang ibayo ng lawa sa lupain ng mga taga-Gadara. Pagkababa ni Jesus mula sa bangka agad siyang sinalubong ng isang lalaking galing sa mga libingan na may karumal-dumal na espiritu.
Siya ay may tirahan sa mga libingan at walang makagapos sa kanya kahit na sa pamamagitan ng mga tanikala.
Madalas siyang lagyan ng mga pangaw at tanikala ngunit nilalagot niya ang tanikala at pinagsisira ang mga pangaw. Walang sinumang makapagpaamo sa kanya. Palagi siyang sumisigaw, araw at gabi, sa mga bundok at sa mga libingan at sinusugatan niya ng bato ang kanyang sarili.
“Subalit pagkakita niya kay Jesus mula sa malayo, siya ay tumakbo at sinamba niya si Jesus. Sumigaw siya nang malakas: Ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, Anak ng kataas-taasang Diyos?
Ipangako mo sa Diyos na huwag mo akong pahirapan! Sapagkat sinabi sa kanya ni Jesus: Lumabas ka sa taong iyan, karumal-dumal na espiritu!
“Tinanong siya ni Jesus: Ano ang pangalan mo? Siya ay sumagot: Ang pangalan ko ay Hukbo, sapagkat marami kami. Nagmakaawa siya nang husto sa kanya na huwag silang palayasin…
“Doon sa may libis ng bundok ay mayroong isang mala­king kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa ang lahat ng mga demonyo na nagsasabi: Papuntahin mo kami sa mga baboy upang sa kanila kami pumasok. Kaagad silang pinayagan ni Jesus.
Ang mga karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa lalaki at pumasok sa mga baboy at mabilis na tumakbong palusong tuluy-tuloy sa lawa. At lahat ay nalunod sa lawa.
Ang kawan ng mga baboy ay halos dalawang libo ang bilang.”
Maliwanag sa mga talatang ito na may masasamang espiritu na maaaring nananahan sa isang tao at maaaring mapaalis ang mga ito. Sa katunayan, nabago ang buhay ng taong dating inalihan ng masasamang espiritu ayon sa Mark 5:14-20:
“Pumunta roon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita ang taong inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakadamit at nasa wastong pag-iisip…
“Nang sumakay na si Jesus sa bangka, namanhik ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Hindi siya pinayagan ni Jesus. Sa halip ay sinabi niya: Umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong pamilya.
Ibalita mo sa kanila kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano ka niya kinahabagan. Siya ay umalis at nagsimulang maghayag… kung ano ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang lahat ay namangha.”
Nancy, upang hindi tayo mapahamak, mahalagang piliin natin ang ating mga kaibigan, pagkat kung hindi sila ang magiging kasangkapan ng diyablo upang masira ang ating buhay. Ang babala ni Apostol Pablo:
“Huwag kayong magpadaya. Ang masamang kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali” (1 Corinto 15:33).
May mga kaibigang makatutulong sa isang homosexual upang magkaroon ng pag-asa at maranasan ang bagong buhay. Tumawag sa Living Free: 0917-8490414. God bless you!
Payong kapatid,
Kuya Rom

Monday, June 27, 2011

Ano’ng nagtutulak sa lalaki na maging bakla?

Ito ang pagpapatuloy ng " Baklaserye " ni Kuya Rom mula sa Abante-Tonite.

Tunghayan po natin :

________________________________________________________________________

Nais makatulong ni Nancy na magbigay ng solusyon tungkol sa problema ng mga bakla. Mayroon siyang kaibi­gang lalaki na naging bakla at nagkaroon ng boyfriend, at ang boyfriend nito ay naging bakla rin.
Tanong ni Nancy, “Totoo bang may masasamang espiritu na nagtutulak sa isang lalaki na maging bakla? Ito ang pa­ngalawang bahagi ng sagot sa kanyang mga tanong.
Dear Nancy,
Hayaan mong sagutin ko ang iyong tanong sa pamamagitan ng patotoo ni Tonette Macho ng Iskul Bukol. Mula sa isang video (http://www.youtube.com/watch?v=Z3JaAmmY9Po), ito ang kanyang patotoo:
“Nilagay ng diyablo sa aking isipan na ako’y pinanganak na isang bakla at mamamatay na isang bakla. Binuhay ko ang kasinungalingang ito sa loob ng 32 years... Kung iri-rate si Tonette from 1 to 10… 11 po si Tonette… worst of a kind (bilang bakla).
Ang akala ko noon wala nang pagbabago ang buhay ko. I tried changing my life. Ayokong mamatay na may AIDS… Ngunit wala akong nagawa. Kahit na anong gawin ko, wala akong kalakasan para baguhin ang buhay kong ‘yan.”
Subalit nalaman ni Tonette ang Katotohanan at ang Katotohanan ang nagpalaya sa kanya.
Sa pamamagitan ni Connie Reyes, isinuko ni Tonette ang kanyang buhay sa Panginoon at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ng kanyang buhay noong Hunyo 23, 1991.
Pagkalipas ng anim na buwan, nag-aral si Tonette sa Bible school.
Graduate siya sa Calvary Bible Institute at nagtapos siya bilang top student sa Victory Leadership Institute. Mula rito, ginagamit siya ngayon ng Diyos sa mission works, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, inihahayag ang patotoo na bigay ng Diyos sa kanya.
Wika niya, “Sinira ni Satanas ang aking buhay sa loob ng 32 taon, ngayon ako naman ang sisira sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng dugo ng Kordero (si Cristo)…”
Ang bagong buhay ni Bro. Anthony Roque (Tonette Macho) ay tunay na karanasan ayon sa Biblia.
Wika ni Jesus sa Juan 10:10, “Ang magnanakaw (si Satanas) ay naparito upang magnakaw, pumatay at maminsala. Ako (si Jesus) ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya.” Ninakaw ng diyablo ang 32 taon sa buhay ni Tonette.
Pininsala ng diyablo ang kanyang pagkatao sa loob ng tatlong dekada.
Subalit dumating si Jesus at nagkaroon siya ng isang bagong buhay na ganap at kasiya-siya. Wika ni Apostol Pablo, “Ang sinuman na kay Cristo ay isang bagong nilalang; ang lumang pagkatao ay lumipas na; ang lahat ay bago na” (2 Corinto 5:17).
Ang diyablo at mga kampon nito ay mga espiritu. Ito ang nasusulat sa Ephesians 6:10-12, “Be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God’s armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil.
For we are not fighting against flesh-and-blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits…” (New Living Translation).
Natalo ang diyablo sa buhay ni Tonette. Panalo ang Pa­nginoong Jesus sa kanyang buhay.
Ito ay nasasaad sa Pahayag 12:10-11, “Nilupig nila (ang diyablo) sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo.”
Walang imposible sa Diyos, sa Kanya ang bakla ay nakakalaya mula sa pagiging bakla.
Palipat-lipat ba ang masasamang espiritu? Sila ba ang nagtutulak sa isang bakla para pumatay? May kasagutan sa mga tanong na ito. Abangan!
Payong kapatid,
Kuya Rom
 

Sunday, June 26, 2011

Bakla , Brutal Na Pinatay

Aba at nahihilig mag-lathala ng mga " gay letters " itong si Kuya Rom ng Abante- Tonite lately huh.

Hindi kaya at dati rin siyang bakla he he he . Joke Lang Po , Kuya Rom , sabi nga ni Sir Jerry Olea.

Huwag pong pikon .

Bato bato sa langit ang tamaan , guilty!

Oh well , nire-repost ko lamang dito ang mga article na tulad  nito upang mai-share o maibahagi ko naman sa ating mga kafatid ang mga komento at opinyon ng mga taong " normal " at " makadiyos " na katulad ni Kuya Rom.

Wala namang masama duon di ba?

O Zsa Zsa , heto na ang artikulo at basahin ninyo  , kayo na lang ang  bahalang humusga.

Ay , huwag nyo palang husgahan dahil hindi tayo Diyos.

Ang Diyos lamang pala ang  may karapatang humusga .

Basahin n'yo na lang dito :
 
Dear Kuya Rom,
Call me Nancy, not my real name. May ilang taon na ang nakaraan, isa kong kaibigan na lalaking-lalaki ay lasing. Nabigla ako nang sinabi niya sa akin na siya’y isang bakla, may boyfriend siya at siya’y may sakit na VD. Isang araw, may balitang isang bakla ang pinatay ng maraming saksak sa katawan.
Dalawang bakla ang nag-away at ang pinag-awayan ay isang lalaki. Natakot ako para sa kaibigan ko nang malaman ko ito. Sabi ko sa kanya, magbagong-buhay siya at baka mapahamak siya.
Sinabi ko sa kanya ang balita. Natakot siya at sinabi niya sa akin na bigyan ko raw siya ng isang linggo, aayusin niya ang kanyang buhay.
Madalas kapag hindi siya nakapapasok sa trabaho, tumatawag siya sa opisina. Pero dalawang araw na ay hindi pa siya pumapasok. Tinawagan namin siya sa telepono at sa cellphone pero hindi niya sinasagot.
Pinuntahan namin siya sa kanyang tirahan at nagimbal kami sa nakita namin. Laylay ang dila, parang sinakal. Marami siyang saksak at bugbog sa katawan. 25 years old lang siya nang siya’y brutal na pinatay.
Kuya Rom, may pag-aaral ba sa Pilipinas tungkol sa buhay ng mga bakla?
Totoo bang may masamang espiritu na nagtutulak sa isang tao na maging bakla at ito ay palipat-lipat sa iba’t ibang katawan? Ito rin ba ang nagtutulak sa isang bakla para pumatay? ‘Di ba ang demonyo ay espiritu?
Kung masamang espiritu ang pumapasok sa isang lalaki upang maging bakla, paano ito maaalis? May exorcism ba para rito?
I’m now working in a call center where a lot of guys are gays. Nais kong matuto upang makatulong ako sa mga kaibigan kong bakla. Thank you very much and more power. -- Nancy
Dear Nancy,
Ang iyong kuwento ay isang kumpirmasyon na ang imoral na pamumuhay ay posibleng may malagim na wakas at maaaring isang malagim na krimen.
Para sa unang tanong mo, hindi natin alam kung gaano kalaki ang problema sa Pilipinas na dulot ng homosexual lifestyle ng marami nating kababayan. Sa Amerika, may isang pag-aaral na ginawa. Ito ang nadiskubre:
1. May mga bagong sakit sa Amerika na hindi malaman ng mga dalubhasa sa medisina kung ano ang dahilan, mga bagong sakit na matatagpuan sa grupo ng mga bakla lamang. May bagong uri ng venereal disease (VD) at may mga bagong viruses na nagdudulot ng di-matukoy na sakit na matatagpuan sa mga bakla lamang.
2. Ang VD Clinic sa San Francisco ay may 75,000 pasyente taun-taon, 80 porsyento ng mga pasyente ay bakla. Ang siyudad ng San Francisco ay tinatawag na “Sodom by the sea” at “gay capital of the world”.
3. Wika ni Dr. Milton Helpern, Chief Criminologist and Medical Examiner ng New York: “Hindi ko trabaho ang maging kontra sa homosexuality at iniiwan ko sa mga psychiatrists at psychologists ang gawaing alamin kung bakit may mga taong homosexual. Nakagawa na ako ng 60,000 autopsies.
Dapat na unawain na lubhang mapanganib ang lumabag sa normal na buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero ang totoo, ang bayolenteng patayan ng mga bakla dahil sa malaking selos sa isa’t isa ay masahol pa sa selos ng lalaki sa babae o babae sa lalaki.
Ang pagsambulat ng galit ng isang bakla dahil sa malaking selos ay lubhang nakagigimbal at nauuwi ito sa brutal na pag-atake, sobra-sobrang pananaksak at walang-awang pamamalo ng tuluy-tuloy kahit na ang biktima ay patay na. Ito ay iisang pattern ng pagpatay. Kapag ganito kabrutal ang pagpatay, alam ng New York police na mga bakla ang kasangkot dito.
Nancy, sana makatulong sa iyo ang pag-aaral na ito. May kasagutan sa iba mong mga tanong. Abangan!
Payong kapatid,
Kuya Rom

Saturday, June 25, 2011

Free Parking Law inihain na..


A breath of fresh air itong balita na inihain na sa kamara upang pagdebatehan at alalaon baga'y maisabatas ang panukalang gawing libre at least sa unang tatlong oras  ang pag - parking ng mga sasakyan sa mga malls,  simbahan , ospital , hotel , schools at iba pang mga establisimyentong katulad nito.

Ayon sa balita , ang  House Bill 4535 ni Alagad partylist Rep. Rodante Marcoleta ay nakahain na sa Kongreso at magsisimula nang pag-usapan hanggang sa ganap na maging batas.

Dapat lang hano , aba'y kumikita na nga sila dahil sa pagbisita natin sa lugar nila eh sisingilan ka pa ng parking fee dahil sa ipinarada mo ang sasakyan mo sa kanila.

Eh saan ipaparada ang sasakyan para makapunta sa kanila aber?

Sa kalsada.?

Dapat eh extra customer service ito ng mga negosyanteng iyan noh , lalo na ng mga dambuhalang mall owners.

Mistulang ginigisa tayo nito sa sarili nating mantika.

Tayo na nga ang nagpapatronahe ng kanilang mga kalakal eh , tayo pa ang hinuhuthutan ng pera para maiparada lamang ang ating mga sasakyan.

Para bang kasalanan ko pa ang magka-sasakyan ako at pumunta sa kanila at kailangan ko pang bayaran ang space na ookupahin ng ipinarada kong behikulo. How absurd.

Isabatas na iyan , wala nang deba- debate . Tiyak walang kokontra diyan.

I'm sure aprub agad ang batas na iyan.

Korek at check na check.

Huwag lang mag-lobby ang mga mall owners para ito ay harangin!

Por Diyos por santo!

Friday, June 24, 2011

A Filipino is the world's shortest man

Aba at isang Pinoy ang opisyal na idineklara bilang pinakamaliit na tao sa buong mundo ng Guinness Book Of World Records  nitong June 12 , 2011.

At ito ay sa katauhan ng 18 year old na si Junrey Balawing na mula sa Mindanao.

"Measuring just 59.93 centimetres, or 23.5 inches, Junrey Balawing is the oldest of four siblings -- the rest all of normal stature -- born in the rural town of Sindangan on the Philippines' southern island of Mindanao." , ayon sa report.

Record holder na naman ang mga Pinoy after Manny Pacquiao.

Dapat namang ipagmalaki natin ang maliit na  anyo niya bukod sa  mabait at masunuring bata naman itong si Junrey.

Sabi nga " small but terrible ".
Okay lang ang ganiyang mga titulo upang " ipagmalaki  " natin.

Kaysa naman  maging record holder tayo sa mga masasamang label katulad ng " Most Corrupt Country In The World "( O title holder na rin tayo nito huh? )

At least ang dami nang mga record ang hawak ngayon ng Pilipinas .

Congrats!Thursday, June 23, 2011

Divorce : Philippine style

 Aba at Pilipinas na lang pala ang bansa sa buong mundo ang walang divorce law.

Iyan ay matapos na pumabor ang bansang Malta sa isang referendum  ukol sa pagsasabatas ng diborsyo sa kanilang bansa.

Kaya naiwa na ang bansang Pilipinas sa buong daigidig na kung saan ay outlawed pa rin ang diborsyo dito.

Sa ganang akin , paborable  na rin ako para maisabatas ang prosesong ito para sa paghihiwalay ng isang  mag-asawa.

Eh kung hindi naman na masaya at kumportable sa iisang bubong at pagsasama ang isang mag-asawa eh bakit pa ipagpipilitan diba?

Eh minsan dahil sa pagsasamang pilit at wala ng tamis at ligaya , mas nagkakaruon ng mga pang-aabuso at pananakit lalo na kapag may pagka war freak o   sadista  ang isang parte ng relasyon.

Kadalasan lamang na naiipit sa gulo at masalimuot na buhay ang isang parte na hindi makahulagpos dahil sa pagkakatali ng seremonya ng kasal . At kahit na nahihirapan na at nasasaktan sa kanilang relasyon bilang isang asawa , ay tinitiiis nila ito para sa kanilang mga anak.

Iyan ang masaklap na katotohanan!


Ngunit sa ganang akin ay may tamang oras para ito ay talakayin sa plenaryo .

Huwag muna sigurong  isabay ngayon  dahil mainit pa ang usapin ukol sa Family Planning.

Later na lang siguro kapag humupa na ang tensyon tungkol sa RH Bill.

Ang sabi nga , " isa isa lang muna  , mahina ang kalaban."

And come to think of it , kung aprub na ito sa lahat ng bansa , maliban sa atin , eh bakit tayo magpapahuli?

Anong klaseng pag-iisip meron ang karamihan na wala tayo at hindi natin matanggap ang katotohanang ito?

Naalala ko tuloy ang kanta ng mga bata kapag ayaw na at pagod na silang maglaro:

" Ayawan na , hindi na masaya ..... may papansin kasi , hindi naman kasali "

Wednesday, June 22, 2011

Facebook murder

Nakakapanghilakbot naman ang headline nuong isang araw sa isang tabloid:

" KA-FACEBOOK KINATAY NA PARANG BABOY "

Aba at two in a row na ito after Ricky Rivero's stabbing incident by a man whom he had met via Facebook.

And this time ay isang babae naman ang biktimang nakilala sa pangalang  Malou Dominguez-Laquindanum na nagtatrabaho sa Itech Call Center.

Diumano ay iginapos sa kamay at paa  at tinakpan pa  ng kumot ang mukha saka pinagsasaksak ng 26 na beses ang kaawa-awang biktima na natagpuang nakadapa sa kama nito.

Ayon sa report ay nakilala ng biktima ang suspek na nagngangalang" Rafi " sa FB at diumano'y naging  BF nito.

Hanggang sa mag-meet up nga sila sa boarding house nito at duon ay tila nag-party at nag-inuman sila ayon na rin sa huling mga FB status nito.

Diumano ay maraming mga isinama ang suspek sa bahay ng biktima .

Hanggang sa mangyari nga ang krimen.

Ayon sa huling pagtatala ay maraming mga nawalang gamit ang biktima , kabilang na ang dalawang laptop , at dahil dito ay inilagay sa anggulong pagnanakaw ang dahilan ng krimen.

Kaya nga mag-ingat tayo mga kapatid lalo na sa mga bagong nakikilala natin sa mga social networking sites tulad ng Facebook na hindi natin lubos na kilala.

Madali lang kasing magtago at magsinungaling o mag-imbento ng mga pangalan at personalidad dito nang hindi mo  naiimbestigahan ang tunay niyang pagkatao.

Ingat lagi at higit sa lahat ay huwag patutuntungin sa bahay ang mga bagong kakilala. Lalo na at mag-isa ka lang sa iyong balur. Ugaliing dapat ay laging may kasama lalo na sa mga eyeball o meet-up. At makipagkita sa matataong lugar lamang at hindi iyong secluded o tago at madilim na lugar.

Kapag may meet-up o eyeball na mangyayari ay agad ipaalam sa mga kapamilya o kaibigan ang pagkakakilanlan sa imi-meet at ipaalam din kung saang lugar dadako para masundan ang kilos at galaw ninyo.

Mukhang ginagamit na ng mga masasamang loob ang mga social networking sites na ito para makadagit ng mga willing victim para sila ay makapanloko at makapanlamang sa kapwa.

Beware and be aware , iyan pa rin ang mabisang sandata .

At higit sa lahat , ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay na tayo ay Kaniyang iingatan lagi sa ating mga lakad.

Amen.

Tuesday, June 21, 2011

Aljur Abrenica's Hotdog

Bet na bet ko talaga itong si Aljur Abrenica .

Kaya naman super mega aliw ako sa bagong commercial niya para sa Century Tuna Hotdog.

Yummy talaga ang delicious na katawan ni Aljur he he he.

Lalo na siguro ang hotdog niya he he he.

Ang Century Tuna Hotdog niya noh ha ha ha.

Watch the video here:

Monday, June 20, 2011

Edgar Portalan is now wearing T-Shirts

Facebook status ko nuong isang araw :

" Edgar Portalan is now wearing T - Shirts . Ayoko na ng mga polo! Bukod sa mahirap nang labahan at plantsahin , mainit nang isuot at  mahal pa ha ha ha . T-shirt na lang , cool na , madaling labahan , mura pa he he he. Kaya sa mga may balak mag - regalo ng damit , T-Shirt na lang po . And large ang size please he he he. "


Dati akong mahilig magsuot ng mga T-Shirt or any loose shirts lalo na nuong aking kabataan. Nahilig lang akong magsuot ng mga polo at de - kwelyong mga damit nang magsimulang lumaki at bumukol  ang aking digestive organ.

At dahil sa nahihiya at gusto kong itago ang paglobo ng aking sinapupunan dahil nabuntis ako ng isang tikbalang , natuto akong bumili  at mag-suot ng mga maluluwag at malalaking polo , para hindi mahalata ang paglobo ng uterus ko he he he.

Subalit  lately aking napagtanto na napakainit sa katawan ang mga polo  , lalo na kapag summer o tag-init . Gayudin ay ang napakahirap nitong labhan at plantsahin.

Dagdag pa na ang mamahal ng mga presyo nito sa merkado.

Kaya I have decided to shift my dressing image into wearing cool brand new t-shirts . Mas mura pa he he he.

Next in line: sandos and boxer shorts.

Keri ko ba yun ateh ha ha ha.

Chos!

Sunday, June 19, 2011

Ricky Rivero sinaksak

In the news ang kafatid na Ricky Rivero dahil sa insidente ng pananaksak  ng isang lalake sa kaniya nitong June 13.

Labimpitong saksak diumano ang natanggap ni Ricky mula sa buhong na lalaking   nakilala  niya through Facebook na nagngangalang Hans Ivan Ruiz.

Buti naman at himalang nakaligtas ang ating kafatid sa pananampalataya na si Ricky.

Moral of the story : huwag magdala ng lalaki sa bahay !

Lalo na ng mga callboy at lalaking naispatan mo lang sa kalsada o eskinita .

And speaking of  Ricky Rivero ,may I  ispluk lang ako ng isang chika tungkol dito kay Ateng Ricky.

Aaminin ko na ang aking sikreto nuong aking bagets days at dati kong crush ang bayolang itech.

Iyon ay nuong hindi pa siya may I go out sa kaniyang kloseta at nakikipag -karate pa siya sa pelikulang Ninja Kids in which he stars with the equally handsome back then na si Dennis Da Silva he he.

Ang cute cute naman kasi niyan nuon kaya tumibok ang puson ko sa kaniya ahihihi.

Pero nuong lumaki at mag-binata ( o magdalaga ? ) na ang lolah nyo ay biglang lumobo ang katawan niya na sadyang ikinaloka ng sambayanan. ( Same with Dennis Da Silva na parehong lumobo nung mag-binata.)

But , miracle of all miracles , sa tulong ng kung anu- anong herbal at exercise regimen ay biglang naging fit at sexy ang arrive ng dating mala Ike Lozada sa taba  na si  Ricky Rivero .

And look at him now , very slim and fit.

Hanggang sa mangyari nga ang insidenteng ito.

Oh well , sister Ricky , pagaling ka hija and you better learn from your mistakes hokie?

So , here's the picture of the culprit Hans Ivan Ruiz in a provocative shot. Para mamukhaan ng mga chufatid and be aware .

Asus at kaya naman pala nahumaling si Sister Ricky he he he.

But sisters , kwidaw , makamandag ang ahas na ito!!

Saturday, June 18, 2011

Red Moon

It  was a red red moon last June 16, 2011 in the Philippines and other places in the world and it's a sight to behold.

It's because of the total lunar eclipse this year and  is 6 hours longer  that only happens once in a decade.

It's Valentine's Day on the  moon.

Is Luna in love right now that's why she is blushing?


Or  is she  angry because those Chinese are once again bullying the Filipinos???

Friday, June 17, 2011

Damit ba ito o tuta?

Pinag-initan  na naman ng mga animal rights advocates itong picture ng isang tutang  isinampay at isinabit ng kaniyang amo sa sampayan na parang damit na bagong laba ha ha ha.

Matapos niya itong i-upload sa Facebook niya ay inulan na siya ng katakut-takot na batikos at panlalait dahil dito.

Better beware kayong mga animal rights abuser because many eyes are watching you.

Hindi na lang karapatan ng mga tao ang binabantayan at pinangangalagaan ngayon  kundi pati na sa mga hayop at kulisap na may pantay na karapatan diumano katulad ng sa tao.

Huwag naman sanang sa susunod eh pati rights ng mga lamok at daga ay ipaglaban na din nila huh???!!!

Thursday, June 16, 2011

Funniest Philippine TV Commercial

This video compilation of some of the funniest Philippine TV commercials is from Youtube.

Nakakatawa talaga ang mga patalastas natin ano.

Panuorin dito at makitawa kasabay ko:

Wednesday, June 15, 2011

Bakit may paring bakla?

And now the conclusion of Kuya Rom's column in Abante- Tonite dated June 08 , 2011 for the same letter sender:

Read here:
_______________________________________________________________________Ito ang huling bahagi ng sagot para sa mga tanong ng isang Abante reader na nagngangalang Roy.
Dear Roy,
Sa Biblia, unang ginamit ang salitang “priest” sa Exodus 2:16 na tumutukoy kay Jethro na ay may pitong anak na babae. Siya ay father-in-law ni Moses (Exodus 3:1).
Ibig sabihin ang unang priest na nabanggit sa Biblia ay may pamilya at mga anak. Walang binanggit sa mga talatang ito kung si Jethro ay bakla o hindi. Ang malinaw ay ito: Ang pari na hindi nag-aasawa ay wala sa Biblia. Hindi rin itinuturo ng Biblia na maging bakla ang isang priest.
Sa katunayan, ang kautusan sa Leviticus 21:13 ay ito: “He (the priest) must marry a virgin.” Ang salitang “virgin” ay tumutukoy sa dalagang babae.
Sa Biblia, ang unang high priest ay si Aaron, kapatid ni Moses, na may malaking pagkakamaling nagawa. Sa halip na turuan niyang ang mga Israelita na sumamba sa tunay na Diyos, sinabihan niya sila na sumamba sa diyus-diyosan o rebulto na gawa sa ginto, isang gawain na hindi kinalulugdan ng Diyos (Exodus 32:1-8). Si Aaron ay may asawa, si Elisheba, at may apat na anak na lalaki (Exodus 6:23).
Ang isang bakla ay isang lalaki na nagsasabing siya ay babae at dahil dito siya ay nagkakagusto at nakikipagseks sa kapwa lalaki. Kung ito ang kahulugan ng salitang “bakla”, ayon sa mga talatang nabanggit, sina Jethro at Aaron ay hindi mga bakla pagkat parehas silang may asawang babae at may mga anak.
Walang nakasulat sa Biblia na nagsasabing sina Jethro at Aaron ay nakipagtalik sa kapwa lalaki. Bakit may paring bakla? Walang eksaktong talata sa Biblia na nagsasabi kung bakit nangyayari ito. Ang malinaw sa Biblia ay ito: Ang priest ay makasalanan din (Leviticus 4:3).
Bakit may paring bakla? Hindi lahat ng pari ay bakla. Ayon sa isang pag-aaral na nagpapakita kung bakit mara­ming eskandalong kinasasangkutan ng mga paring bakla, sa Amerika may mahigit na 100 Roman Catholic organizations para sa mga homosexuals na ang mga namumuno ay mga baklang priests at bishops.
Sa isang pananaliksik na sinulat ni Judy L.  Thomas na isang investigative journalist ng Associated Press na inilathala ng Kansas City Star noong January 2000, napag-alamang may daan-daang mga paring bakla sa Amerika at sila ay namamatay sa sakit na AIDS simula ng taong 1980.
Ayon sa report, ang bilang ng mga paring baklang namamatay sa AIDS ay apat na beses na mas marami kung ihahambing sa bilang ng mga ordinaryong mamamayang namamatay sa sakit na ito.
Ang mga paring namamatay sa AIDS ay nagpapakitang mara­ming pari ang bakla at sila ay nagkakasala ng sodomy (pakikipagseks ng lalaki sa kapwa lalaki ng patalikod na nagdudulot ng sakit na AIDS). Ang sodomy na ginagawa lamang ng mga hayop ay kasalanang kinamumuhian ng Diyos at ito ay kalapastanganan sa Kanya kaya’t sinunog N’ya ang lungsod ng Sodom at Gomorah (Genesis 19:24). Ang AIDS na ikinamamatay ng maraming paring bakla sa Amerika ay nagpapakitang nagpapakahayop sila at hindi nagpapakatao.
Roy, kung may kilala kang paring bakla, ipabasa mo sa kanya ang 1 Corinthians 6:9-10. Sa Tagalog Bible na Salita ng Diyos ay ganito ang pagkakasalin: “Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam iyan? Huwag kayong magpadaya.
Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa diyos-diyosan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos.
Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapanirang puri, ang mga sakim ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos.”
Kailangan ang magsisi. Ang tunay na pagsisisi ay ganap na pagtalikod sa kasalanang kinamumuhian ng Diyos. Wika sa Acts 3:19, “Now repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away.”
Ang wika ng Panginoong Jesus, “Sinasabi ko sa inyo… magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi.” God bless you!
Payong kapatid,
Kuya Rom

Tuesday, June 14, 2011

Bakit nagkaroon ng bakla ayon sa Biblia?

This is the second part of Kuya Rom's advice column in Abante - Tonite dated  June 06 , 2011 about a gay letter sender's inquiry with regards to homosexuality and religion . Read for yourself:
_______________________________________________________________________


Ito ang pangalawang bahagi ng sagot para isang Abante reader na nagngangalang Roy.
Dear Roy,
Ang kasalanan ay anumang isip, emosyon o gawa na sumasalungat o nagrerebelde sa banal na Diyos at sa Kanyang banal na layunin.
Kadalasan, ang kasalanan ay personal na pagsuway sa First Commandment:
“You must not have any other god but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea.” (Exodus 20:2-4). Kapag nagrebelde ka sa banal na kalooban ng Diyos at sinunod mo ang iyong sariling kagustuhan, ginagawa mong diyos ang iyong sarili at ikaw ay nagkakasala pagkat ito ay pagsuway sa Unang Utos.
Si Lucifer ay gustong maging diyos at nagrebelde sa Diyos kasama ang maraming anghel, dahil dito itinapon sila sa lupa, at sila ang nagbigay ng kahinaan at panlilinlang sa mga tao (Isaiah 14:12-14, Revelations 12:9), at sinabi ng Panginoong Jesus na ang sinumang huwad na mananampalataya, nagbabanal-banalan, mga nagpalinlang kay Satanas ay makakasama ang diyablo at ang mga anghel nito sa impiyerno (Mateo 25:41).
Ang mga nalinlang ni Satanas ay tulad ng mga “transvestite” sa panahon natin, halimbawa mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi mo na makilala kung sino ang lalaki at kung sino ang babae; ito ay isang kalapastanganan sa harap ng Diyos (Deuteronomy 22:5). Halimbawa, sa panahon natin, upang masunod ang sariling kagustuhan, may mga lalaking nagpapaopera at nagpapatanggal ng ari upang maging babae; ito ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon (Deuteronomy 23:1); ito ay pagsamba sa sarili, dinudiyos ang iyong sarili, at ito ay pagsuway sa Unang Utos (Exodus 20:2-4).
Marami ang sumusuway sa mga kautusan ng Diyos.
Wika ni Apostol Pablo, “Alam natin na hindi itinalaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid kundi para sa mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos, sa mga mapanghimagsik, sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga makasalanan, sa mga hindi banal at mga mapaglapastangan sa Diyos, para sa mga pumapatay ng kanilang ama o ina, at para sa mga mamamatay-tao.
Ito rin ay para sa mga mapakiapid, sa mga lalaki na nagpapagamit sa kapwa lalaki, sa mga magnanakaw ng tao, sa mga sinungaling at para sa mga bulaang saksi, para sa ano pa mang sumasalungat sa mapagkakatiwalaang katuruan” (1 Timoteo 1:9-10). Sa English Bible, ganito ang pagkakasaad, “The law is for people who are sexually immoral, or who practice homosexuality, or are slave traders, liars, promise breakers…” (1 Timothy 1:10, New Living Translation).
Bakit nagkaroon ng bakla o tomboy ayon sa Biblia? Dahil may mga taong nagpalinlang sa diyablo at hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos, mga mapanghimagsik, hindi kumikilala sa Diyos, mga mapaglapastangan sa Diyos.
Bakit kailangang pairalin ng Diyos ang Kanyang batas o kautusan?
Pagkat kung walang batas, walang kaayusan. Halimbawa, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, mga bituin, mga planeta. Bilang batas ng kalikasan, naglagay Siya ng eksaktong layo para sa kanila upang hindi sila magbanggaan at umiiral ang layo nila sa isa’t isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
Kapag inalis o niluwagan ng Diyos ang batas sa kalikasan kahit sa isang saglit, ang mga planeta ay magbabanggaan at mawawasak ang buong universe. Ganyan kahalaga ang batas o kautusan ng Diyos na dapat nating sundin nang buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan upang hindi mawasak ang ating buhay.
Bakit may paring bakla? Abangan!
Payong kapatid,
Kuya Rom

Monday, June 13, 2011

May Pag-asa Ba Ang Bakla?

I am reposting here the article by Kuya Rom from his column in Abante - Tonite on June 3 , 2011 edition of the said newspaper.

Read on:
 _______________________________________________________________________


Good day to you Kuya Rom,
Mayroon bang bakla sa Biblia o wala? May pag-asa ba silang maligtas kahit bakla sila o wala? Bigay mo ang talata na ang Diyos nilikha Niya ang tao, si Adan at si Eba lang. Bakit nagkaroon ng bakla ayon sa Biblia?
Sabi mo walang pag-asa ang mga homosexual. Bakit mara­ming paring bakla? -- Roy
Dear Roy,
Narito ang mga talata sa Biblia na iyong hiningi at sagot sa iba mong tanong tungkol sa homosexuality. Hayaan mong isa-isa nating bigyan ng linaw ang mga ito:
1. May nakasulat ba na salitang “bakla” o “tomboy” sa Biblia? Wala.
Subalit ang ginagawa (behavior/action) ng mga bakla at tomboy ay nasa Biblia. Sa Roma 1:22-32, sinulat ni Apostol Pablo ang mga kasalanan ng tao: “Sa pagsasabi nilang sila ay matatalino, sila ay naging mga mangmang…
Kaya nga, hinayaan sila ng Diyos na gumawa ng maruruming mga bagay ayon sa pagnanasa ng kanilang mga puso. Ang idinulot nito ay ang pag­lapastangan ng kanilang mga katawan sa isa’t isa.
Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos… Sa dahilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa pagnanasang walang dangal sapagkat maging ang kababaihan nila ay nagbago ng likas nilang gamit patungo sa taliwas sa kalikasan…
Gayundin ang mga lalaki sa pag-iwan nila sa likas na gamit ng mga babae. Sila ay nag-aalab sa pita sa isa’t isa. Ang mga lalaki kasama ang lalaki ay gumagawa ng kahihiyan at tinanggap nila ang kaparusahang karapat-dapat sa mga liko nilang gawa… hinayaan na sila ng Diyos sa kaisipang taliwas upang gawin nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat.
Sila ay napuspos ng lahat ng uri ng hindi pagiging matuwid, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, masamang hangarin, pagka-mainggitin, pagpatay, paglalaban-laban, panlilinlang, hangaring manakit at pagsisitsit.
Sila ay mga mapanirang-puri, namumuhi sa Diyos, walang galang, mapagmataas, mayabang, mapaglikha ng masasamang mga bagay at masuwayin sa mga magulang.
Sila ay mga walang pang-unawa, sumisira sa usapan, walang likas na paggiliw, hindi nagpapatawad at mga walang habag. Alam nila ang matuwid na kautusan ng Diyos, na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay nararapat sa kamatayan. Hindi lang sa kanila na gumagawa ng mga ito, kundi sa kanila rin na sumasang-ayon pa sa mga gumagawa ng mga ito.”
Ayon kay Apostol Pablo, likas sa asawang babae ay maki­pagseks sa asawang lalaki, subalit hindi likas sa babae ang makipagseks sa kapwa babae at hindi rin likas sa lalaki na makipagseks sa kapwa lalaki. Ito ay taliwas sa kalikasan o sa orihinal na plano ng Diyos para sa lalaki at babae.
2. May pag-asa bang maligtas ang mga bakla at tomboy? May pag-asa ang bawat isang makasalanan, kasama ako. Ang kailangan ay tanggapin natin na tayo ay makasalanan, nagkakasala sa ating mga taliwas na ginagawa, magsisi at talikuran ang kasalanan, tawaging kasalanan ang kasalanan at huwag itong pangatwiranan, at manampalataya tayo sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas.
Wika Niya sa Juan 3:16, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wika ni Juan Bautista sa Mateo 3:8, “Magbunga kayo nang karapat-dapat sa pagsisisi.”
Hindi lamang tayo kailangang manampalataya sa Panginoong Jesus at ayos na. Dapat na makita sa ating pamumuhay (bunga) na tayo ay tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan.
3. Nilikha ba ng Diyos ang tao na Adan at Eba lang o lalaki at babae lang? Oo. Malinaw sa orihinal na plano ng Diyos na ang sex ng tao ay dalawa lamang, male and female, walang third sex. Wika sa Genesis
1:27, “So God created human beings in his own image. In the image of God he created them; male and female he created them.”
Bakit nagkaroon ng bakla ayon sa Biblia? Bakit may mga paring bakla? May kasagutan. Abangan!
Payong kapatid,
Kuya Rom

Sunday, June 12, 2011

the 12th of June

Happy Independence Day my dearest Philippines!

Aba at nakaka -113 na taon  na pala ang Pilipinas bilang isang malayang nasyon sa mundong ibabaw.

Parang kailan lamang na sakop pa tayo ng mga mayayabang na Kastilaloy , mga maaangas na Kanoy , mga uhuging Bumbay at ng mga sakang na Hapon , ngayon ay isa na tayong malaya at nagpupugay na bansang sumasabay sa agos ng buhay.

Subalit ang tanong , ay tunay nga ba tayong malaya?

O bihag pa rin tayo ng  mga samut saring kabuktutan at kamalasaduhan ng iilang mga mapagsamantala?

Aba , Pilipino , magbago ka  na .

113 taon ka na pero bulok pa rin ang style mo.

Kailan kaya natin makakamit ang  tunay na kalayaan?

Saturday, June 11, 2011

Happy Birthday Mother Dearest

Today is the birthday of my dearest mother who had turned  70 on this day.

We celebrate this special day by going to Subic Freeport Zone in Olongapo City to have  fun and laughter on the beach and under the sun the whole day through.

Truly , she is the greatest and wonderful mother  for me. Nothing will  ever compare.

Although , I seldom say to her how much I love her  because I'm not typically  showy and expressive , God knows how much I dearly love my Mom.

More birthdays to come my maderaka.

And a healthy one at that !

Cheers , Mother dearest.
Friday, June 10, 2011

child exploitation at its finest...

Ano ba naman itong balitang napanuod ko sa 24 Oras ng GMA 7 na anim na magkakapatid ( 4 na babae at 2 lalaki )  na ang-edad ay mula siyete hanggang trese ang pinagsu-show  at pinaghuhubad diumano sa utos na rin ng kanila mismong mga magulang sa harap ng webcam  para sa kanilang mga dayuhang kliyenteng nagbabayad upang makapanuod ng mga ganitong klaseng malalaswang panuorin .

Child  pornography at its finest huh.

At mga magulang pa mandin ang kunsintidor.

Ang sabi ng mga magulang ay nagawa daw nila ito dahil sa kahirapan.

Iyan na nga ba kasi ang epekto ng walang family planning and control .

Aanak ng marami na hindi naman pala kayang buhayin.

Tuloy , mga bata ang naaabuso at napapariwara.

Nakikita ba  ito ng mga taong simbahan?

Na ganito ang sitwasyon sa maraming mga mahihirap pero malalaki ang pamilya?

Ahhhh....ilan pang mga nene at totoy ang masasalampak sa ganitong abang kalagayan  dahil sa pagiging saradong utak ng ating mga alagad ng Diyos kuno huh!

Aba'y imulat nyo na nga ang isipan nyo.

Thursday, June 9, 2011

Nanay Dionisia versus ProGay

Ahahay , waley naman itong komento ni Nanay Diony patungkol sa mga baklang umiinom ng pills para magkadede.

To quote si Mommy : "Tingnan mo, mga bakla, kaiinom ng pills, hindi na bagay inumin ng mga bakla kasi lalake sila. Ginagawa sila ng Diyos na lalake. Umiinom talaga sila ng pills para magsilaki ang dede. Bawal 'yan!"

Ahahaha, ayan tuloy madaming tinamaan ng bato bato sa langit mo Mommy D.

Eh kasi naman sumawsaw ka na rin sa isyu ng RH Bill na dapat eh ang anak mo lang ang nagsasalita dahil isa siyang mambabatas.

Alam mo iyang RH Bill ay isang masalimuot na isyu na kailangan ng mahaba haba at masusing pag-aaral at talakayan bago maisabatas.

Kung ako sa iyo Mommy D , zipper mo muna ang mouth mo para hindi ka mapagbintangan o maakusahang bias para sa iyong junakis huh.

At sa mga bekimon naman na gumagamit ng contraceptive para lumaki ang inyong mga hinaharap .....

hmmm...my lips are sealed muna ha ha ha ha.

Mahirap nang kalabanin ang mga kafatid nating mujerista at parlorista he he he.

Wednesday, June 8, 2011

Sex is like the English alphabet...

SEX is so much like the English alphabet.
You start with A a a a a...
and then you end up with Z z z z.
...tulog pagkatapos ng umaatikabong sex he he he...

Tuesday, June 7, 2011

Alice in Wonderland

Bata pa lamang ako ay peborit ko na ang kuwentong Alice In Wonderland ni Lewis Carroll.

Ito ay dahil sa hitik sa adventure at makukulay na karakter ang kuwentong ito na ginawa ni Lewis para sa kaniyang anak na si Alice Pleasance Liddell.

Kaya naman bumili ako ng DVD ng film version nito na Alice In Wonderland ng Walt Disney nuong 1951 at ang bagong live action-computer animated  version nitong 2010 starring no less than Johnny Depp.

Hanggang ngayon ay wala pa ring kupas ang nakakaaliw na mga favorite character ko ditong tulad nina Tweedledee and Tweedledum , Absolem  , the hookah pipe-smoking Caterpillar , The Grinning Cheshire Cat , The Mad Hatter , The March Hare , The White Rabbit , si Dodo , at ang super bad na Red Queen of Hearts.

Alice Kingsleigh pala ang buong pangalan ni Alice .

Paborito kong linya ang sinabi ng ama ni Alice nang aminin nitong tila ba nababaliw na siya. Saad ng erpat niya : " you are indeed mad . But don't worry , all the great people are"

O di ba bongga!

So it's getting  "curiouser and curiouser huh! "

Monday, June 6, 2011

My Extraordinary SMART Life

 My Extraordinary SMART Life

Ramel Briones

Eversince una akong nagkaruon ng cellphone at kinailangang bumili ng isang SIM Card para dito ay SMART na ang pinili ko . Iyon ay nuong taong 1999.

Natatandaan ko pa , Globe ang uso at numero uno nuon pagdating sa SIM Card provider. If I'm not mistaken , nuong mga panahong iyon , number two pa lamang ang estado ng SMART bilang isang SIM card provider. Ang usap usapan nga nuon , Globe ang SIM Card ng karamihan dahil ito raw ay pang sosyal at pang -mayaman.

Ang SMART daw ay pang-masa at pang-mahirap lamang sabi nila. Kapag ang SIM Card mo nga nuon ay SMART at ang unang apat na numero ng SIM mo ay 0920 , medyo mababa ang tingin sa iyo ng ibang naka Globe daw huh!

That was in the 1990's .

Pero tingnan mo nga naman , after more than 10 years , heto at SMART na ang number one ngayon pagdating sa Mobile Phone technologies.

At hindi lang iyan , pati sa Computer Technology ay lumelevel up na rin ang SMART sa pamamagitan ng kanilang SMART BRO.

At hindi na lang siya ngayon pang - masa , kundi pang - sosyal na rin , debah naman.

Ibig sabihin , pang buong bansang Pilipinas na que ano pa ang estado ng iyong buhay !

Para siya sa lahat ng Pilipino!

Simula nang makuha ko ang aking SMART number na nagsisimula sa 0920 , ni hindi man lang sumagi sa isip ko na palitan ito ng ibang numero o ng ibang SIM Card , kahit pa nga ang ibang provider ay nag-ooffer ng kung anu - anong promo at diskwento para sa mga services nila para sa tawag at text.

Katwiran ko , ito na ang numero na alam ng lahat ng mga mahal ko sa buhay , kaibigan at kakilala ko. So bakit pa ako magpapalit? And besides , kuntento naman ako sa serbisyong ipinagkakaloob ng SMART , so walang rason para mag-iba ako at magpalit ng aking SIM Card na ginagamit.

Minsan na nagkaruon ng problema dahil ang aking SIM Card ay na- block nang aksidenteng magkamali ako ng pagpasok ng password sa aking cellphone, daglian ko itong dinala SMART Wireless Center at ang kanilang ginawa ay pinalitan lamang nila ang aking SIM , free of charge , kung saan ay na-retain ko pa rin ang aking pinakamamahal at iniingatang numero na aking dadalhin hangggang sa aking kamatayan.

Nang magkaruon ng pagkakataon na kami ay maka-avail ng computer at kailangang pumil ng Internet Provider na magsisilbi sa aming pangangailangan , SMART BRO pa rin ang aming pinili.

Ngayon ay nagagamit na namin ito para sa aming munting negosyo ng isang Internet Shop.

At hindi lang iyan , nagpapaload na rin kami gamit ang aming SIM Card kung saan ay kumikita kami ng pera dahil sa dami ng nagpapa-load sa amin na SMART users.

Actually , dalawa ang SMART Simcard ko . Ang isa ay ginagamit ko para sa personal . At ang isa naman ay ginagamit ko para sa aming loading business.

Saan ka pa makakahanap nang ganiyang pangangalaga at pagmamahal kundi sa SMART lamang at wala nang iba.

Mula nuon hanggang ngayon , SMART lamang ang aking natatanging kaibigang maaasahan pagdating sa teknolohiya at inobasyon.

SMART , you've made my life extraordinary!

Sunday, June 5, 2011

Friendster message...

Sayang at talagang mawawala na itong Friendster account ko by May 31.

Kaya i-repost ko na lang dito itong last message ng ex-love  ko nang nag-abroad na siya sa US .

Di ko siya makakalimutan dahil minahal ko siya ng todo at sobra sobra nuong nandito pa siya sa Pilipinas.

Kahit na makulit at sobrang sira-ulo ang taong ito , pinakita at pinadama  niya na minahal din  niya ako .

Kaya naman , I  will surely miss this touching letter from Darnoc:

Here's the complete letter :


thanks na touch naman ako sayo
hehehe thnaks sa mga payo ahhh
san ikaw din makupleto na lab lyf mo kac ang prob d2 ung step father ko ayaw sken pero gud boy namn ako d2 nag bago na ko at malaki ang pinag bago ko d na col boy dati d na ko gangster at d na ko mag nanakaw holdaper drug dealer o kung ano pa sorry ahh basta sorri thank you talaga buti lagi ka dyan sa tabe ko kahit ikaw iniwanan ko sorry na talaga sa ikaw din yumaman ka na at sana ung manloloko ngaun sau makarma thank you talaga wala na kong masabi sa tyaga mo saken alaga mo nga ako hehehehe muztah ka na ba?? ano na ba bgong 3p mo thankful talaga ako kay god na may tao na ka2lad mo sana ung sumunod mag mahall seo wak ka ng lokohin lagi kang mag ingat ingatn mo lagi ang sarili alagaan mo lage ang sarili mo ha?? wak kang papaloko okay im so thankful talaga thank you so much so so so so so so so so so much mag ingat ka hah???

Saturday, June 4, 2011

Friendster testi...

I'll just repost this first comment or testi ( testimonial to be exact ) that I got from my friend Alluring Guy. 

Hayyzz, napuyat tuloy ako sa kaka-export at kaka-download ng mga files ko dito sa FS tungo sa bagong mga server. 

Here's my first ever Friendster testi:  

alluring guyMar 14 2004, 04:48 PM
This man? You'll love him for he's a
nice communicator. Somewhat has a
sense of humor but upon words being
used differently by him, you'll really
learn something from him. He has a
very deep personality that makes his
talk a lot of sense.
He's not difficult to be with either
he's with you or not but the mere fact
that makes me know him well is that,
he has both heart and brain. He
doesn't choose friends might as well
judge a person. He has a wide and
opened arms for evryone. Kaya nga
naging kaibigan ko siya... because of
that.
So keep up whatever it takes. Just
always remember that you should be
always proud of yourself...

Good luck & thanks for being there

Until then!

Friday, June 3, 2011

Lotto grand jackpot nasungkit ng isang barangay tanod

Nasungkit na ng isang 60 anyos na barangay tanod na naninirahan sa isang squatters area sa Las Pinas City ang Php 356.5 milyong pisong jackpot sa 6/55 lotto kagabi.

Ang suwerte naman ni tatay  at naging instant milyonaryo na siya.

Ayon sa PCSO ang lucky winning number combination ay  5-9-19-26-30-45 

Aba at kung tinayaan ko pala ito ay mananalo rin ako ng balik taya dahil sa tatlong numero .

Ito ay ang 09 - 30 -19.

Ito kasi ang birthday number ko na September 30 , 1971

O debah ha ha ha .

At ayon sa report ay dagli dagli daw kinubra ni maswerteng manong winner ang kaniyang panalong premyo sa PCSO head office nito.

At naaktuhan pa ng GMA News ang ginawang pagkubra ng nasabing mananaya . Huli ka !

Balato naman he he he.

Thursday, June 2, 2011

The Boy and The Otter

Isa na namang panalong video mula saYoutube.

Ito ay tungkol sa isang batang lalaki na tila ba nakikipaghabulan at nakikipaglaro sa isang cute na otter na kuha mula sa San Diego Zoo .

Makikita sa video na talagang sinusundan ng otter ang bata kahit saan ito magtungo at magpunta , bagay na talaga namang nakakatuwang pagmasdan.

At na-feature pa talaga sa mga primetime news sa America huh.

Panuorin ang video  dito.

Wednesday, June 1, 2011

Kapag may problema ka...

Kapag may problema ka, huwag kang magpapakamatay!
Isipin mo muna...
KABAONG................... 20,000
BUROL........................ 8,500
LIBING........................ 15,000
KAPE AT TINAPAY .... 1,500
SITSIRYA................... 3,000
at higit sa lahat, yung mga taong may trabaho, naiistorbo mo pa!

Kaya kapag may problema ka , i- text mo lang ako....
ito lang ang katapat niyan....

THE BAR.. 75
NESTEA.. 10
YELO.. 5
BOY BAWANG.. 10

Yun 100 PESOS LANG! Nakamura ka na, may friend ka pang kasama!

Ayos ba?