Sunday, October 25, 2009

No Approved Therapeutic Claim

Madaming mga food supplements ang naglalabasan ngayon.

Meron para sa mata, dugo, balat, buhok, kidney, atay, buto, at para sa ibat ibang parte ng katawan mo meron silang mga food supplements na nagpapahayag ng kagalingan para sa iyo.

Pero lahat sila merong common denominator:

Ang disclaimer na " No Approved Therapeutic Effect / Claim"

Eh putsa, hindi naman pala aprubado yan eh , bakit pa susubukan? Di ba?

Kung hindi naman pala sigurado , why risks your health to it?

Baka imbes na makatulong eh, lalo pang makasama sa kalusugan ang mga sangkaterbang naglalabasang mga food supplements na yan huh!

Parting words: " Disapproved Therapeutic Claim "

Nutrition Facts: Serving Size 1 sachet (30g)

Energy (kCal)155
Total Fat (g) 10.47
Carbohydrates (g) 17
Sodium, Na (g) 1
Sugars (g)15
Power Herbs
Ipomea Batatas 1.17 mg
Moringga Oleifera 1.17 mg
Amaranthus Spinosus 1.17 mg
Capsicum Frutescens 1.17 mg
Corchorus Olitorius 1.17 mg


NO APPROVED THERAPEUTIC CLAIMS

No comments:

Post a Comment