TRAVELBOOK NOW!

Monday, June 5, 2017

Sundot Kulangot

Sa Baguio karaniwang mabibili.

Super bulinggit ng palamang matamis sa loob ng bao ha ha ha.

Para nga talagang kulangot.

No comments:

Post a Comment