TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, June 20, 2017

Hugot of the Day

I just realized many things in life today. 

Sa buhay pala ng tao - napakadaling magbago. 

Maaaring ngayon ay kakampi mo siya , bukas hindi na . 

Sa ngayon ay lagi kayong magkasama , sa susunod na buwan , iba na ang gusto niya . 

Sa ngayon ikaw ang priority niya , hindi mo alam , baka bukas bale wala ka na. 

Life is fleeting , any moment ay maraming puwedeng magbago. 

Kailangan lang maging handa ka at alamin mo kung hanggang saan ka niya kayang ipaglaban . 

At kung hindi ka na niya kayang ipagtanggol , learn to let go and have peace with your heart at aminin na hanggang duon lang pala ang kaya niyang ibigay sa iyo !

No comments:

Post a Comment