TRAVELBOOK NOW!

Friday, April 28, 2017

Barbie Forteza as Winnie Cordero

Hindi ko maintindihan kung bakit pinag-aagawan ng apat  na kay guguwapo at matitikas na mga lalaki si Barbie Forteza sa GMA show na Meant To Be ... eh mukha siyang batang Winnie Cordero ha ha ha ha ha .... #MeantToBe #WinnieCordero #BarbieForteza #walalang

No comments:

Post a Comment