TRAVELBOOK NOW!

Monday, February 6, 2017

Cute beggar boy

Taga-saan kaya ang batang namamalimos na ito ?

Puwedeng artista huh.


No comments:

Post a Comment