TRAVELBOOK NOW!

Monday, January 2, 2017

New Year 2017 Candles

At base sa 7 candles na nasindihan kagabi before mag New Year 2017 ay ang Pink Candle ang pinakaunang naubos which means a good health for me in the year 2017 . Sumunod ay ang Green Candle which means Money , ibig bang sabihin nito ay plenty of money in the year 2017 ... sana nga po Lord . 

Happy New Year everyone and 2017 please be good to me : )No comments:

Post a Comment