TRAVELBOOK NOW!

Sunday, September 18, 2016

DVD Marathon

At dahil mahal ang bayad sa sine at traffic din papuntang sinehan. .... DVD marathon na lang ako sa bahay .... Komportable na wala pang pamasahe at libre snacks pa ... Super linaw pa ang pirated na kopya he he he : )

No comments:

Post a Comment