TRAVELBOOK NOW!

Sunday, June 12, 2016

Independence Day Philippines 2016

Happy Independence Day Philippines.

Para sa akin ay masarap at maganda pa rin ang bansang Pilipinas. 

Ang nakakalungkot nga lang ay marami ang umaalis sa bansang ito dahil walang makuhang pantay at disenteng uri ng pamumuhay.

Sana sa susunod na mga taon ay bumuti na ang uri ng buhay dito sa bansang ito.

Nang sa ganun ay hindi na magkahiwalay ang mga magpapamilya , magkakaibigan at magkakamag-anak at dito na lamang manirahan nang sama-sama at masaya sa bayang sinilangan. 

May pag-asa pa rin naman ang bansang ito pamunuan lamang ng tama ng mga matitinong pinuno.

Mabuhay ang Pilipinas! 

Mabuhay ang mga Pilipino !
No comments:

Post a Comment