TRAVELBOOK NOW!

Monday, May 9, 2016

Halalan 2016

Hapon na kami bumoto ng aking mga mahal sa buhay dito sa Mayamot National High School in Antipolo City.

Expected na kasi naming maraming bumoboto sa umaga kaya mas pinipili naming hapon na lang bumoto.

Wala namang aberya na nangyari sa aming pagboto lahat kami ay nairaos nang payapa at maayos ang aming obligasyon para sa bansang Pilipinas.

Ni hindi nga inabot ng kinse minutos ay natapos kaming lahat na makaboto .

Sa wakas ay natapos na ang agam-agam ng lahat na baka mauwi ito sa gulo at dahas.

Ang sussunod na lamang nating aabangan ay ang canvassing ng ating mga sagradong boto.

Saludo ang inyong lingkod sa bawat mamamayang Pilipino na tumalima sa atas na ito at tungkuling ipinagkaloob sa atin.

Dito lamang sa panahong ito nagkakapantay-pantay ang mayaman at mahirap.

Mabuhay po tayong lahat.

Mabuhay ang bansang Pilipinas!


No comments:

Post a Comment