TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, April 19, 2016

Cellphone repair

Nabagsak at nabasag ang LCD ng cellphone ko.

Repair is worth 2,000.00

Sabi nila ay bumili na lang ako ng bago sa gayunding halaga

Eh ito mukha na rin namang bago matapos ma-repair he he he.  No comments:

Post a Comment