TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, December 8, 2015

Polident

Salamat sa Polident at nai-deliver na ang aking request na denture adhesive .

Medyo madali na rin kasing matanggal sa pagkakakapit ang aking pustiso  kaya kailangan na nang pandikit para dito .

At Polident ang tamang sangkap para dito.


Kaunting pahid lang sa iyong pustiso at siguradong walang kalas ang iyong pustiso kahit anong nguya at ngata ang gawin mo.

I am now confident with my smile !

And with my gastronomic trip galore too !


1 comment: