TRAVELBOOK NOW!

Thursday, December 10, 2015

Gabrielle's Turon Ube with Langka

Ito naman ay nakita ko sa Robinsons Starmills in San Fernando Pampanga .

Turon with langka and ube naman he he he .

1 comment: