TRAVELBOOK NOW!

Friday, December 18, 2015

Baon ang " Hotdog "


NOON : Binabaon mo ang " HOTDOG " sa school ninyo.


NGAYON : Ibinabaon mo na ang 
" HOTDOG " sa iyo

No comments:

Post a Comment