TRAVELBOOK NOW!

Monday, November 16, 2015

The scariest costume ever


At dahil may hang-over pa tayo nang nagdaang Halloween , this is by far the most scariest costume ever for me.

Sakit niyan sa panga at leeg at kasu-kasuan ha ha ha.

Pati na  rin sa kalalamnan.

Kakashokot ever!

No comments:

Post a Comment