TRAVELBOOK NOW!

Monday, October 12, 2015

Caifu Minute Massage

Tutal at uso naman ang mga minute massager na ito sa mga malls kaya masubukan din nga he he he.

Nakaka-relax na din kahit sa sandaling minuto lang.

At tutal sampung piso lang naman he he he.
1 comment: