TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, September 23, 2015

Sylvester collection

This is my Sylvester Collection of Looney Tunes fame.

Eversince bulinggit pa me ay fan na ko ng super kulit na pusang ito lalo na kapag nagkukulitan at naghahabulan na sila ni Tweety Bird : )


No comments:

Post a Comment