TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, August 4, 2015

Capit Rolls by Betty's Native Cakes

May na-discover na naman akong bagong kakanin while I am in SM Clark Pampanga doing my auditing assignment.

Ito ay ang Capit Rolls na gawa ng Betty's Special Native Cakes.

Masarap siyang galapong rice concoction na ang loob ay may palaman na latik na super sarap ang lasa.

Try it at Betty's Special Native Cakes kiosk inside SM Clark.

No comments:

Post a Comment