TRAVELBOOK NOW!

Friday, July 17, 2015

Balanga City Hall

Nang dumako ako dahil sa isang trabaho sa Bataan capital city ng Balanga ay namanghamazing ako sa kanilang city plaza.

Feeling ko ay nasa Paris France ako dahil sa ganda ng design ng kanilang mga building facade sa harap  ng city hall plaza.

Take a look :

No comments:

Post a Comment