TRAVELBOOK NOW!

Sunday, May 17, 2015

Razons Pancit Luglug and Halo Halo

Meryenda time sa Razons Restaurant

Masarap ang kanilang Pansit Luglug promise.Samantala ang kanilang halo halo ay simple lang , hindi naman espesyal na masyado.

Nagtataka lang ako kung bakit tinawag na halo-halo eh wala naman ang mga usual na sangkap ng isang masarap na halo-halo ?

In fact ang ingredients lang nito ay macapuno , sweetened saba at maliit na hiwa ng leche flan sa ibabaw.

Oh well , halo-halo Razon style .

1 comment: