TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, March 18, 2015

Tatlong uri ng pangako


ako kadalasan ng mga pangako sa akin ay napapako , yung pang -sementong pako pa ha ha ha

No comments:

Post a Comment