TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, March 25, 2015

R.I.P. Lee Kuan Yew

Pumanaw na ang isa sa pinakamagiting na lider ng mundong ito .

Walang iba kundi ang kauna-unahang Prime Minister ng bansang Singapore na si Lee Kuan Yew sa edad na 91.

Siya lang naman ang naglagay sa mapa ng Singapore sa mundo.

Siya ang dahilan kung bakit may Singapore na kinikilalang isa sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo.

Katangi-tangi rin ang kaniyang skill sa pamumuno o leadership na siya niyang ginamit sa pagpapaunald ng kaniyang bansa.

Mula sa isang bansa na hindi kilala at mahirap , ay nagawa niyang palaguin at iangat ang kalidad ng pamumuhay ng kaniyang bansa patungo sa inaasam na tagumpay.

Ganiyang mga lider ang hinahanap ng bansang Pilipinas.

Kailan kaya darating ang isang Lee Kuan Yew sa Pilipinas ?

May you rest in peace .

16 September 1923 - 23 March 2015 

For his whole biography , read it here : Lee Kuan Yew Biography

No comments:

Post a Comment