TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, October 29, 2014

Imagine Nation

I have met the guys of Imagine Nation during the Blogapalooza event at SM Aura last October 11 , 2014.


Imagine Nation Photography office is located at 17 G.Araneta Avenue in Quezon Cty.

Ang mga bumubuo ng grupong ito ay mga taong may masidhing pagnanasa na mapagsilbihan at maparangalan ang kanilang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Potograpiya.

Their love for Jesus equals their love of Photography.

And what a better way to show their love of the Lord is by taking a picture or photos through the lens of their very own camera.

Sila ay pinagbubuklod ng kanilang pagmamahal sa Panginoon at pinag-kakaiisa ng kanilang passion for photography.

Lahat sila ay may kani-kaniyang sariling istilo sa pagkuha ng litrato.

Subalit lahat ay may iisang layunin lamang  : at ito ay ang mapapurihan ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng Potograpiya.

Na bagamat sila ay mga batikan at henyo na mga photographer, sila din ay katulad nating lahat , mga alagad ng ating Panginoon sa pagpapakalat ng Mabuting Balita.

They are also offering apprenticeship program.

Ito ay training o lesson para duon sa mga nagnanais na mag-aral ng Photography.

At ito ay ang Purpose Driven Photography Workshop.

As what its title suggests , your art of photography must have a purpose – why are you taking pictures and what is its relevance in your life and your love for Jesus.

And how is the art photography  related to the world around you.

Imagine Nation is very well known for shooting weddings or marriages.


Nonetheless , they are also widely known for shooting everything and anything in between such as birthdays , debuts , anniversaries , events or just a simple photoshoot for you and your loved ones.

They also accept family portraits and product advertisements and other forms of endorsements through the art of photography.

On the other hand Wang Videography , Imagine Nation’s sister company , assists those who need a record videos of their precious events.

For more information , visit their website here Imagine Nation

Or their Facebook fanpage here Facebook Imagine Nation


Mahalaga na ma-preserve natin ang mga memories ng ating buhay nang sa ganun ang mga future generations ay maintindihan at matuto mula sa mga mahahalagang pangyayari sa ating nakaraang ala-ala ng buhay.

At ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng pag-capture ng mga precious and lasting memories na ito through the lens of the camera.

At ang Imagine Nation ang isa sa mga magtutupad ng adhikain nating ito.

Sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesus. 

Purihin ang Kaniyang pangalan.

Amen.

No comments:

Post a Comment