TRAVELBOOK NOW!

Monday, May 5, 2014

" Ihuhulog n'yo rin ba ako ? "

Minsan ay mayruong isang mag-asawa na hindi biniyayaang magkaruon ng anak .

Dahil dito ay naging malungkot ang buhay ng mag-asawa.

Palagi silang nag-aaway at hindi magkasundo.

Gustong gusto kasi ng lalaki na sila ay magkaruon ng anak kahit  isa lamang.

Ang asawang lalaki ay mayruong isang kaibigang babae na matagal na niyang kakilala.

Isang araw ay ipinakilala niya ito sa kaniyang asawa bilang isang kaibigan.

Ngunit lingid sa kaalaman ng asawang babae ay mayruon palang relasyon ang dalawa.

Hindi nagtagal at nabuntis ang kalaguyo nitong babae at nagsilang ng isang magandang batang babae.

Muli nila itong inilihim sa asawang babae .

Dahil dito ay nabuo ang isang maitim na plano ng magkalaguyo.

Pupunta sila sa Tagaytay , at sa isang bangin duon ay ihuhulog nila ang asawa nitong babae.

Nang sila ay umaakyat na sa kabundukan ng Tagaytay ay nagpaalam ang asawang babae na siya ay iihi.

Nang umiihi na ang asawang babae, ay bigla siyang itinulak ng asawa nitong lalaki  at kalaguyo niya dahilan upang siya ay mahulog sa bangin at mamatay.

Lumipas ang panahon at mabilis na nagdalaga ang anak nilang babae .

Nag-aya itong umakyat ng Baguio City upang duon ay mamasyal.

Nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe sa pinakamataas na bundok ay biglang pumara ang batang babae :

" Bakit anak , anong nangyayari sa iyo ? Anong problema mo ? " tanong ng nagitlaanang kalaguyong babae.

" Naiihi po ako . Sandali lamang ako ! "

Nagkatinginan ang magkalaguyong lalaki at babae sa kanilang anak

Nanlilisik , nagdudumilat at nakapanghihilakbot ang matang tumitig ang bata sa mga magulang :

" Bakit , Mommy , Daddy , ihuhulog ninyo rin ba ako tulad ng ginawa ninyo kay Tita !!!! "

 

1 comment: