TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, April 2, 2014

Barangka Credit Cooperative

Matagal ko nang naririrng ang kooperatbang ito .

Back to the days kung saan nakatira pa kami sa Barangka Marikina City kung saan ito mismo nagsimula.

Ito ay binuo ng mga taong nasisante nuon dahil sa pagsasara ng pabrika ng UTEX na nasa Barangka din.

Since then ay malayo na ang narating ng nasabing kooperatiba .

Sa ganyak ng isang pinsan ay narahuyo akong sumali at maging miyembro.

Maraming mga benepisyo ang mga miyembro nito.

Puwede kang makapag-loan o umutang sa mababang interes.

Mayruon ka ring mga savings na di hamak na mas malaki ang interes o tubo kaysa sa mga bangko.

At higit sa lahat ay ang shares mo sa kooperatiba bilang isang kamay-ari na kumikita taun-taon.


Salamat at naging kapartner ko sa buhay at negosyo ang kooperatibang ito .

Sabi nga nila , Barangka Credit Cooperative is not the best way ! It is the only way !
1 comment: