TRAVELBOOK NOW!

Saturday, March 29, 2014

Earth Hour 2014

It's Mother Earth's hour once again and this time it's March 29 , 2014.

Todo suporta ko ang oras na ito para kay Inang Kalikasan dahil talaga namang kailangan na niyang gumaling sa maraming mga sugat na kaniyang natatamo mula sa atin .

Kaya sa ganap na alas-8:30 hanggang 9:30 ng gabi ay sabay sabay nating patayin ang  mga enerhiya nang sa gayon ay makatipid sa paggamit nito sa lalong madaling panahon .

Lights out , aha , bless bless  bless!


No comments:

Post a Comment