TRAVELBOOK NOW!

Monday, March 3, 2014

BAKIT HINDI DUMIDIKIT ANG GLUE SA BOTENG KINALALAGYAN NIYA?

FROM: HAYATE F. MENDOZA

BAKIT HINDI DUMIDIKIT ANG GLUE SA BOTENG KINALALAGYAN NIYA?
 
PILOSOPO: Eh kung dumidikit 'yan, magamit mo pa kaya ang glue?

 
TANGA: Dahil may magic sa loob. Like Unicorns!

 
NAGMAMARUNONG: Ang glue sa loob ay hindi expose sa hangin at moisture kaya wala siyang tendency para tumigas at dumikit sa lalagyan.

 
PA-DEEP: Minsan, ang isang relasyon ay parang glue sa loob ng lalagyan, Alam ng lalagyan na si glue ay para sa kanya. Alam din niya na darating ang oras na unti-unti itong


mauubos at mawawala sa kaniya. Isang rason kung bakit hindi hinayaang dumikit at 

kumapit si glue ay dahil ayaw niyang sa bandang huli ay guguntingin at hihiwain ang

katawan ni lalagyan para lang saidin ang natitirang glue. Ayaw lang ni glue na masaktan si 

lalagyan. Kaya kahit gaano man nila kagustong manatiling magkasama, at kahit alam ni 

glue na nilikha siya para pagdikitin ang dalawang magkahiwalay, sadyang may mga bagay 

na mas pinipiling huwag gawin, huwag lang may masaktan.

No comments:

Post a Comment