TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, January 15, 2014

The Christian's ABC

Matagal na itong nakasabit sa aking kuwarto pero hindi ko pinapansin.

Ngunit kamakailan lang bago mag-Bagong Taon ay saka ko lamang siya napag-ukulan ng matamang pagsisino.

Hmmmm , maganda naman pala ang mensahe.

How soul-refreshing and revitalizing.

Take a look :


1 comment: