TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, November 27, 2013

hindi rin marinig

From : John Paul Yao


TATAY: Kinuha mo 'yung pera sa bulsa ng pantalon 

ko ano! Umamin ka ! ANAK: Anong sabi mo Tay?TATAY: Ang sabi ko, kinuha mo 'yung pera sa bulsa ng 

pantalon ko , 'di ba!ANAK: Hindi ko talaga marinig. Gusto mo palit tayo 

ng puwesto dito ka at ako naman ang magtatanong. 


TATAY: Sige!ANAK: Sinong kasama mong babae kagabi?


TATAY: Oo nga! Hindi ko rin marinig! Ok na 

anak.Baka nagastos ko lang 'yung pera sa bulsa ko. 

Heto pa ang 100 pang meryenda mo. 

2 comments: