TRAVELBOOK NOW!

Saturday, October 12, 2013

Ang mga " TAE " sa Ayala

Sinadya kaya ng reporter na tawaging" TAE " ang mga raliyista ?

O baka naman natatae na ang reporter kaya iyon ang nabanggit niya ?

Anu't anuman , taeng tae na kami sa isyu ng Pork Barrel Scam na iyan !

Taena naman oh!

Dito ang blooper :


No comments:

Post a Comment