TRAVELBOOK NOW!

Sunday, September 1, 2013

Pag " K " ka ng " K " ,,,

FROM J. PAO
'Pag " K " ka ng " K ''
Lalaki ang " T " mo
Hindi kakasya sa " P " mo
Kaya mag " J " ka na lang
Gets mo?
 
Ooops !!
uulitin ko huh .


Pag " Kain " ka nang " Kain "
Lalaki ang " Tiyan " mo
Hindi kakasya sa " Pants " mo
Kaya mag " Jogging " ka na lang.

Have a healthy body , " not a dirty mind ".

No comments:

Post a Comment