TRAVELBOOK NOW!

Friday, August 2, 2013

who has the worst job in the world ?

sa palagay ko ay pareho lang he . lalo na kung yung may-ari ng sepilyo ay may halitosis at yung gumagamit ng tissue ay nagda-diarrhea he he

No comments:

Post a Comment