TRAVELBOOK NOW!

Friday, August 16, 2013

SLN / JLN

Dahil sa labis kong pagkapoot at sagad hanggang impyernong galit ko sa gahaman at sakim na &*^%$#@!) babaeng iyan ( nangingilabot akong banggitin o isulat man lang ang pangalan, kaya initials na lang huh )  Heto na lang ang gusto kong ipahiwatig , tatlong letra lang please :

 SLN 
JLN


No comments:

Post a Comment