TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, July 2, 2013

Ang sey ng mga bayani ...

Napulot ko sa Facebook mula sa Kami Ang Batang 90's site :


No comments:

Post a Comment