TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, June 18, 2013

Ringtone : Batang nagmumura

Kung ganito naman kalulutong ( mas malutong pa sa chicharong kropeck ) magmura ang mga bata sa ngayon , aba'y masasakal mo sa leeg karaka-raka hanggang panawan ng ulirat ha ha ha .

Bata pa lang , gago na huh !

Iyan ang batang 21st century !


No comments:

Post a Comment