TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, May 15, 2013

Wanted : Missing Pinay mother

Repost natin para naman makatulong sa paghahanap sa kaniyang nawawalang Pinay mother .

Baka kilala natin siya .

Tandaan natin na hindi maco-complete ang pagkatao ng isang nilalang hanggga't di niya natatagpuan ang kaniyang missing link in life.

Kaya help natin siya. 


No comments:

Post a Comment