TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, May 22, 2013

R.I.P. Bella Flores

Pumanaw na sa ating kalagitnaan ang itinuturing na primera klaseng kontrabida ng pelikulang Pilipino.

Si Bella Flores , Remedios Papa Dancel sa totoong buhay, ay pumanaw sa edad na 84 dahil sa komplikasyong nakuha mula sa pagkaka-opera niya dahil sa nabaling buto sa balakang.

Siya lamang ang bukod tanging kontrabida na mamahalin mo dahil sa kaniyang angking kagalingan sa pagpo-portray ng mga karakter na nang-aapi at kumakalaban sa mga bida .

Dahil kung wala ang kontrabida , ano pa ang silbi ng mga bida di ba ?

Inulila niya ang nag-iisang anak na si Ruby Arcilla at iba pang mga kamag-anak at ang buong showbizlandia na naghihinagpis dahil sa kaniyang pagkamatay.

Our sincere condolences.

February 27, 1929 - May 19, 2013


No comments:

Post a Comment