TRAVELBOOK NOW!

Friday, May 31, 2013

" ... naririnig mo ba ako ? ... "

Isang matandang lalaki ang nababahala dahil sa palagay niya ay lumalalang kalagayan nang pagkabingi ng kaniyang asawang babae .

Sa kaniyang palagay ay unti-unting nabibingi ang kaniyang matanda na ring asawang babae .

Ayon sa kaniya , kahit ilang beses siyang magtanong at magsalita sa kaniyang asawa ay tila ba hindi siya naririnig nito dahil hindi ito umiimik at sumasagot sa mga sinasabi niya.

Tila ba wala na itong naririnig na salita mula sa kaniya kaya hindi ito sumasagot at sa kaniyang palagay  ay dulot na rin ito nang pagtanda nilang dalawa.

Dahil dito ay nagsagawa siya ng eksperimento upang patunayan ang kaniyang hinala .

Naglagay siya ng dalawang upuan sa magkabilang dulo ng kanilang kuwarto .

Sa unang dulo ay siya ang umupo.

At sa kabilang upuan  naman ay ang kaniyang asawa.

At nagsalita nang malakas ang matandang lalaki :

" Naririnig mo ba ako ? "

Naghintay siya ng sagot .

Ngunit katahimikan ang pumailanlang sa buong kuwarto.

Dahil dito ay iniusog niya nang kaunti ang kaniyang upuan palapit sa kinauupuan ng asawang babae .

At muli siyang nagsalita nang malakas .

" Ngayon , naririnig mo na ba ako ? "

Naghintay siya ng ilang minuto para sa kasagutan .

Ngunit nanatiling tahimik ang buong kuwarto.

Sa isa pang pagkakataon ay iniusog pa niya nang kaunti ang kaniyang upuan palapit sa kinauupuan ng  kaniyang asawa.

At muli siyang nagtanong .

" Ngayon , naririnig mo na ba ako aking mahal ? "

Subalit katulad ng dati ay ang kaniyang tinig lamang ang narinig niyang umalingawngaw sa kabuuan ng apat na sulok ng kuwarto.

Sa pagkakataong ito ay iniusog na niya ang kaniyang upuan malapit  na malapit sa kinauupuan ng kaniyang kabiyak

Malapit na malapit na halos magkadugtong ang sandalan ng kanilang kinauupuan .

At inilapit ng matandang lalaki ang kaniyang bibig sa tenga ng kaniyang asawa at muling nagtanong :

" Mahal , naririnig mo na ba ako ngayon ? "

At ang sagot ng kaniyang mahal na kabiyak :

" Aba , oo naman kanina pa ako sumasagot  sa iyo . Aba , pang-apat na iyang pagtatanong mo . Hindi mo ba naririnig ang mga sagot ko ? "

: D

No comments:

Post a Comment