TRAVELBOOK NOW!

Friday, April 19, 2013

Beer in Capsule


Kapag ganito naman kadali inumin/lunukin ang beer mo , tiyakang mas madali kang malalasing - mapupuno ng preso ang mga kulungan dahil sa dami ng kaso ng drunk driving , tataas ang kaso ng mga babaeng nagagahasa at naga-gangrape, madali nang  lasingin ng mga bading ang mga type nilang lalaki  at maraming asuntong kakaharapin si Baron Geisler !No comments:

Post a Comment