TRAVELBOOK NOW!

Monday, March 25, 2013

Tatlong Alamat

ALAMAT NG SANTOL

Isang araw may dalawang magkapatid na nag-uusap :

Kapatid 1 : 'Tol ano bang prutas itong nandito sa ibabaw ng lamesa ?
Kapatid 2 :  Sa'n 'Tol 
Kaya tinawag siyang santol 

ALAMAT NG SAYOTE

Ate 1 : Ano ba itong gulay na nandito sa basket at kanino ba ito ?
Ate 2 : Sa'yo 'Te 
At naging sayote ang tawag sa isa sa ating paboritong gulay.

ALAMAT NG KAYMITO 

Pare 1 : Pare dalhin mo nga itong prutas na ito duon sa bahay ng kaibigan ko .
Pare 2 : Ano bang pangalan ng prutas na iyan at kanino ko dadalhin 'yan ?
Pare 1 : Kay Mito 

Yun na ! Ha ha ha happy reading !

No comments:

Post a Comment