TRAVELBOOK NOW!

Friday, January 11, 2013

Narciso Varona - Terror Professor of Montessori Professional College

Kung ganito naman ang guro mo ay mas maigi pang huwag na lang mag-eskwela .

Ito ay kung guro pa nga bang maituturing ang ganitong klase ng halimaw (dahil hindi ka tao in the first place!)

Panuorin dito ang kamalasaduhan ni professor daw !


No comments:

Post a Comment