TRAVELBOOK NOW!

Monday, January 7, 2013

R.I.P. Father James B. Reuter

Namaalam na sa kaniyang pinakamamahal na mga kapanalig ang Amerikanong may pusong Pilipino na paring si Fr. James Bertram Reuter , isang Heswita ,  sa edad na 96 nitong nakaraang December 31 , 2012.

Ang paring mas piniling pagsilbihan ang Diyos sa pamamagitan ng bansang Pilipinas kapiling ang ating mga kababayan.

Mapalad tayo sa pagkakaruon ng mga banyagang katulad ni Father James Reuter na handang maglingkod para sa ating kabutihan at kagalingan at upang lalo tayong mapalapit sa puso ng ating Maykapal .

Sa lahat ng mga Pilipinong naulila ni Father James Reuter , ang aming taos pusong pakikiramay .

May 21, 1916 – December 31, 2012


No comments:

Post a Comment