TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, January 29, 2013

Kawawang Tubbataha

Kawawa naman itong Tubbataha Reef na nasa Sulu Sea malapit sa Palawan at isang World Heritage Site ng UNESCO at protected marine sanctuary area dahil sa mga coral reefs at maraming mga nilalang na  nandirito.

Dahil sa kashungahan ng isang US naval minesweeper na nagngangalang USS Guardian ay sumadsad at nabalahaw sa mga reefs ng Tubbataha at ngayon ay unti-unting nada-damage dahil sa patuloy na pagdausdos dito ng nasabing naval vessel.

Paano ba  naman kasi nakapasok at pumalaot sa nasabing bahura ang sasakyang pandagat na ito kung hindi ba naman sa katangahan ng mga nagmamaneho nito .

Dapat ay papanagutin at pagbayarin ang Estados Unidos sa pinsalang idudulot nito sa yamang dagat natin na masisira at mapipinsala dulot ng kawalang-hiyaang ito .

At i-dismantle na agad ang barko na iyan nang sa gayon ay hindi na lumawak pa ang kasiraang idudulot ng nasabing insidente .

Now na !
No comments:

Post a Comment