TRAVELBOOK NOW!

Friday, November 9, 2012

kapag Pilipino na ang Math ...

From : Joyce Pascua Rubin

Maka-survive ka pa kaya kapag PILIPINO NA ANG MATH?Halimbawa:

“Square root of X raised to the power of 10.”

Sa Pilipino..

“Parisukat ugat ng ekis itaas sa kapangyarihan ng sampu!”


Oh di ba? Kung NOSEBLEED ka sa English, TUYO naman ang 

dugo mo sa Pilipino!

No comments:

Post a Comment