TRAVELBOOK NOW!

Monday, October 15, 2012

sama ng loob

From : Dave Obleada

Ha ha , sa sobrang sama ng loob ay walang nagawa kundi ang napangiwi at napaiyak na lang 

1 comment: