TRAVELBOOK NOW!

Saturday, September 15, 2012

SheWee

From: Charlton Bluemax

SheWee: The Portable Urinating Device for Women

Shewee is the award winning portable urinating device for women. Shewee allows women to urinate whilst standing.
 
 
O mga girls , kung gusto n'yong ma-feel kung paano umihi ang mga lalaki , bili na ng produktong ito ,okie?
At sa mga lesbyana o butch na nagpapakalalaki , ito ang gadget na bagay sa inyo he he he.
At para hindi na rin mahaba ang pila sa CR ng mga babae , aba , ito ang para sa inyo .
Ano pang hinihintay , mabibili na sa suki ninyong palengke.
 
 


No comments:

Post a Comment