TRAVELBOOK NOW!

Monday, September 17, 2012

Listado de Razas de Perros y Gatos

Nakatanggap ako ng liham mula sa isang nagpakilalang blogger din daw  .

At ito ang nilalaman ng liham niya :

Hola amigos

Me llamo Juan Ramón y soy el administrador del blog "Razas de Perros y Gatos". He estado visitando vuestro blog y me parece muy interesante, muy buen trabajo. Si no es mucha molestia me gustaría pediros un intercambio de enlaces, de esta forma mejoraríamos la posición en los buscadores de nuestros blogs.
Aquí os envío los datos de mi blog.
Titulo: Razas de Perros y Gatos
Enviádme los datos de vuestros blog para incluiros en mi sección de enlaces amigos.
Gracias de antemano y un saludo,
Juanra

Hindi ko siya maintindihan  kaya't kinailangan ko ang serbisyo ng translate.google.com
Hello , hindi naman ako Espanyola chica huh !
At nang maisalin ko na ang mensahe sa wikang Inggles ay ito pala ang ibig niyang ipahiwatig :
 Hello friends

My name is Juan Ramon and I am the administrator of the blog "Breeds of Dogs and Cats". I've been visiting your blog and I find it very interesting, very good job. If you do not mind I would like to ask for a link exchange, thus could improve the search engine ranking of our blogs.

Here I send data from my blog.

Title: Dog and Cat Breeds
URL: http://listadoderazasdeperrosygatos.blogspot.com.es

Send your blog data to include you in my friends links section.

Thanks in advance and best regards,
Juanra


Ah okay naman pala .
  
Exchange links lang pala naman .
Subalit nagdududa pa rin ako at ayaw kong i-click ang link dahil baka ikako ay spam email lang at ma-virus ako at ma-hack kapag aking in-open.
Subalit nang aking lakas-loob na i-click ang link ay aking napagtanto na legal naman pala ang laman ng exchange link .
 Ang isang blogsite para sa mga aso at pusa .
Kaaliw naman!   

O visit n'yo na rin ang kaniyang site dito. Lalo na kung mahilig kayo sa mga aso at pusa . Iyon nga lang, kung hindi ninyo maintindihan ang Mexican words na ginagamit sa buong blog , ipa-translate ninyo na lang kay Google he he he : Listado de Razas de Perros y Gatos

1 comment:

  1. mabuti naman at nai-translate ng mabuti ni google. kung ako siguro iyan, malamang dinelete ko agad. mukhang spam e. hehe.

    ReplyDelete